مرور برچسب

کاربرد چک ویر

کاربرد چک ویر، به عنوان یک دستگاه اتوماتیک برای توزین و بررسی وزن کیسه ها و گونی هایی که در صنایع مختلف، پر می شوند، این امکان را ایجاد می کند که صاحبین صنایع از تطابق کامل و دقیق وزن بسته ها بر مقداری که از پیش تعیین شده است، اطمینان حاصل نمایند.

این عملکرد، به گونه ای است که باید این دستگاه را در انتهای خطوط تولید قرار داده و بررسی وزن بسته ها را، به عنوان آخرین مرحله منظور نمود.

چک ویر، برای صنایع مختلف که با مواد مختلف سروکار دارند، الزامی است اما صنایعی که اندازه گیری های آن ها نیاز به دقت و حساسیت بالاتری دارد، مانند صنایع دارویی و غذایی و محصولات شیمیایی، از آن، استفاده نمی کنند.

کاربرد چک ویر، بررسی وزن بسته ها، در آخرین مرحله خط تولید است.

کاربرد چک ویر، برای اندازه گیری و بررسی وزن بسته های پر از مواد و محصولات است اما این اندازه گیری از دقت بسیار بالا برخوردار نیست و دقت عملکرد آن، در حد قابل قبول برای صنایعی است که از آن بهره می برند، است.

منظور از اینکه دقت عملکرد چک ویر، معمولی است و خیلی دقیق نمی باشد، این است که کاربرد چک ویر، برای وزن کشی در حد کیلوگرم و حتی تن است و برخی از انواع آن ها نیز برای اندازه گیری در حد گرم کاربرد دارند، اما اندازه گیری هایی که به صدم و هزارم گرم، مثقال و مقیاس های کوچک و جزئی نیاز دارند، مشمول آن نمی باشد.

اصولا سیستم توزین برای وزن کشی های دقیق با مقیاس های کوچک، با توزین در مقیاس های بزرگ متفاوت است؛ اما با این وجود، همچنان استفاده از سیستم توزین با دستگاه چک ویر، برای بررسی و صحت وزن مواد بسته بندی شده بر مبنای محدوده مورد نظر، الزامی و اهمیت آن در افزایش دقت صنایع، غیر قابل انکار است.