همکاری با شرکت نفت ایرانول

توزین لودسل در همکاری با شرکت نفت ایرانول، تامین بشکه پرکن های این شرکت را بر عهده گرفت.

image 2018 09 30 14 47 00