مرور رده

سورتینگ ماهی

سورتینگ ماهی چیست و چه کاربردی دارد؟

ماهی های برداشت شده بر حسب اندازه، گونه و… تفکیک و طبقه بندی می شوند. برای این کار نیاز به سورتینگ ماهی داریم. در واقع طبقه بندی ماهی ها بر مبنای خصوصیات فیزیکی انجام می شود. توزین جداساز وزنی ماهی به شکل نواری انجام می شود. استفاده از جداساز وزنی می تواند راندمان کاری را به شدت افزایش دهد.

مراحل مختلف در سورتینگ ماهی

سورتینگ ماهی به عنوان یک سیستم پیشرفته و مجهز فعالیت می کند. سورتینگ دارای سه مرحله بوده و چندین نوار نقاله را شامل می شود.

نوار نقاله اول سورتینگ مربوط به نمونه گذاری است. در این نوار نوع طبقه بندی، وزن و خصوصیات فیزیکی ماهی تفکیک شده مشخص می گردد. در نوار نقاله دوم توزین انجام می شود. در واقع ماهی ها از نظر وزن مورد بررسی و اندازه گیری قرار می گیرند. با مشخص شدن وزن ماهی ها، زمینه کاری نقاله سوم یعنی سورت یا دسته بندی فراهم می گردد. در نوار نقاله سوم دسته بندی ماهی های هم وزن انجام می گردد و جداسازی با موفقیت انجام می شود.

بسته به تعداد ماهی ها و تعداد گونه ها عملیات اجرایی دستگاه تکرار می شود. دستگاه توزین مجهز به سیستم مانیتورینگ با منوهای متعدد گریدینگ و سورتینگ می باشد. این منوها با توجه به نوع سفارش قابل افزایش هستند. به عنوان مثال منوهای مرغ 1 تا مرغ 10 هر کدام با تعریف وزنی خاص مورد توجه قرار می گیرند. برای این کار از دستگاه سورتینگ استفاده می شود. با منوهای ایجاد شده روند کاری افزایش می یابد و کار منظم تر می گردد.

دستگاه های سورتینگ ماهی به شکل تمام استیل عرضه می گردد و دارای راندمان 1200 تا 1500 قطعه در ساعت می باشد. این دستگاه های تفکیک با توجه به نیاز و سفارش مشتری طراحی می گردند و از ابعاد و سایزهای مختلفی بهره مند می شوند.