آرمان سبز؛ نصب به بهترین شیوه

در یک همکاری افتخار آمیز با شرکت آرمان سبز، پیاده سازی سیستم‌های توزین مخازن این شرکت به خوبی انجام شد.

در ذیل، تصاویری از مراحل نصب و پیاده سازی پروژه نمایش داده شده اند.