پروژه توزین مخازن جناب اسماعیلی – کشور روسیه

یکی دیگر از پروژه های موفق آمیز توزین لودسل، همکاری برون مرزی با یکی از هم میهنان در کشور روسیه بود.

تصاویر ذیل، پیاده سازی و اجرای توزین مخازن برای شرکت جناب آقای اسماعیلی در کشور روسیه است.