پروژه های توزین مخازن شرکت اطلس فام

توزین لودسل، در یکی از پروژه های موفق خود، سیستم های توزین مخازن شرکت اطلس فام را تحویل این شرکت داده و نصب کرده است.

در ادامه، تصاویر مربوط به این پروژه را می بینید