مرور برچسب

توزین مخازن

توزین مخازن، سیستمی است که در صنایع گوناگون، به عنوان یک سیستم اندازه گیری وزن به صورت یک سازه بتنی یا فلزی که بر روی زمین محکم شده است، استفاده می شود.

توزین مخازن به وسیله لودسل، هم برای انواع تانکرها و منبع های فلزی و مخازن بتنی و فلزی به کار می رود و هم برای قیف ها و شناورها به اشکال گوناگون نصب می شود.

همچنین توسط سیستم اندازه گیری با استفاده از لودسل ها، تحت عنوان تانک لودسل Tank Load Cell نیز شناخته می شود. در واقع توزین مخازن نه یک وسیله بلکه یک سیستم وزن کشی دقیق برای صنایعی است که با ذخیره و انبار کردن مواد مختلف داخل تانکرها و مخزن ها، سرو کار دارند.

توزین مخازن، سیستمی برای کنترل دقیق موجودی در کارخانه ها

سیستم انتقال مواد مایع به داخل مخزن ها و ذخیره سازی آن ها، مرحله ای مهم در صنعت است که می تواند بسیار ساده و یا بسیار پیچیده باشد؛ چه در یک سیستم ساده و چه در یک ساختار پیچیده، بررسی و کنترل وزنی موادی که در داخل مخزن ها، ذخیره می شوند، با دقت بالا هم برای وزن کشی و تقسیم ماده و هم برای کنترل و بررسی آمار موجودی انبارها، اهمیت دارد.

چه صنایعی که تولیدات خود را در داخل تانکرها ذخیره می کنند، و چه صنعت گرانی که از مواد اولیه مایع که در داخل تانکرها، ریخته شده است برای ساخت و تولید محصولات دیگر، بهره می برند، به سیستم توزین مخازن دقیق، متناسب با نیاز و وسعت کار خود، احتیاج دارند.

بررسی سطح گرانش، یکی از روش های دقیق در کنترل میزان موجودی مواد جامد، مایع و گاز در داخل مخازن است. لودسل که برای توزین مخازن کاربرد دارد، در بخش خارجی مخزن قرار گرفته و بدون هیچ گونه تداخل با مواد مورد نظر، نتایج دقیق تری را ارائه می دهد. یکی از مزیت های بسیار مهم استفاده از لودسل برای توزین مخازن، این است که نتایج حاصل تحت تاثیر عواملی مانند شکل مخزن، ویسکوزیته، دما و دیگر پارامترهای تداخلی، قرار نمی گیرد.