مرور برچسب

کاربرد سورتینگ ماهی

کاربرد سورتینگ ماهی در کشتی های بزرگ ماهی گیری، سالن های شیلات و صنایع غذایی فعال در تولید محصولات دریایی، برای جدا سازی ماهی های صید شده می باشد.

همچنین، این سیستم ارتباط مستقیمی در بازاریابی و فروش ماهی دارد.

کاربرد سورتینگ ماهی از این لحاظ برای تجارت و بازاریابی اهمیت دارد که اندازه ماهی برای خریداران، چه خریدار عمده و چه خریدار خرد، بسیار مهم است، فلذا سورتینگ ماهی امکان طبقه بندی ماهی ها بر اساس اندازه را فراهم می آورد. ماهی بزرگتر چربی بیشتر ( روغن ماهی )، و پروتئین خالص فراوان تری را برای مصرف کنندگان، تامین می کند.

 

سورتینگ ماهی، بر اساس چه معیارهایی تنظیم می شود؟

طبقه بندی این روند، بر اساس 5 معیار، تنظیم می شود:

  • ظاهر اولیه ماهی
  • اندازه و شکل ماهی
  • رنگ بدن ماهی
  • بافت ماهی
  • محتوای چربی موجود در بافت ماهی

با طبقه بندی و غربالگری ماهی بر اساس این 5 معیار مذکور، امکان دسترسی به اطلاعات دقیق ماهی را برای خریداران، فراهم می آورد.

به یاد داشته باشید، که کاربرد سورتینگ ماهی در چند مرحله اهمیت دارد، و 5 معیار مذکور، برای زمانی قابل استفاده است که نوع و گونه ماهی از قبل تعیین و مشخص شده باشد، یعنی پیش از این غربالگری، در مرحله اول فرآیند جداسازی ماهی ها بر حسب گونه و نوع انجام می شود.

سیستم غربالگری و کاربرد سورتینگ ماهی، امکان جداسازی ماهی های بزرگ و گوشتی را از ماهی های انگشتی ب وجود می آورد. ماهی های بزرگ، موارد استفاده متفاوتی نسبت به ماهی های کوچک و انگشتی دارند، بنابراین خریداران این دو نوع ماهی نیز، می توانند اهداف متفاوتی داشته باشند. این تقسیم بندی به ویژه برای ماهی های آب گرم، بسیار متداول و مهم است.

یکی دیگر از موارد مهم و متداول آن، استفاده از این سیستم طبقه بندی در مراکز پرورش ماهی است. سورتینگ ماهی در این مراکز، کاربردی عمومی و رایج تر دارد و یکی از بخش های لاینفک پرورش و تولید ماهی و آبزیان را شامل می شود.